17.02.2023 — 11.06.2023

The Quill is Mightier Than the Sword: A Duo Exhibition by Liang Shaoji and Yang Jiechang

Yang Jiechang

Suzhou Wuzhong Museum, China

Suzhou Wuzhong Museum, China

2/F, Museum of Wu
No.9 Tantai Street, Wuzhong District, Suzhou

https://en.wuzhongmuseum.com/